Testimonials – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close

Geirda

“Roedd gennym dywyswr anhygoel a oedd â gwybodaeth helaeth am Batagonia… mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys yr asado a bwydydd traddodiadol yn nhai'r bobl leol. Cawsom groeso cynnes ym mhob man. Pe bawn yn ystyried teithio i Dde America eto, Teithiau Tango byddai’n trefnu! ”
Tomi Jones, Carol Evans and Mary Evans
Taith y Pasg, 2019
“Y cyfuniad delfrydol o hanes y Cymry, golygfeydd anhygoel a bywyd gwyllt yr oeddem wedi gobeithio ei brofi”
Gwenda and Andy Sippings
Taith Iolo Williams, 2018
"Mae'n brofiad unwaith mewn oes: bythgofiadwy! Roedd agweddau Cymreig y daith yn eithriadol - roedd gweld brwdfrydedd y plant yn ostyngedig"
Catherine and Peter Bramley
Taith Penblwydd Trevelin, 2018
“I ni o Gymru, roedd Y Wladfa yn le anhygoel. I weld cymaint o ddylanwad Cymreig mor bell i ffwrdd - roedd yn brofiad emosiynol iawn”
Huw and Mary Lloyd
Eisteddfod y Wladfa, 2018
“Dyma'r tro cyntaf i mi deithio dramor ar fy mhen fy hun. Rwy'n gwybod nawr nad oedd gen i achos i bryderu. Roedd y deithlen a'm cyd-deithwyr yn ei wneud yn brofiad anhygoel ”
Gareth Owen
Taith y Pasg, 2019
Patagonia people were so, so proud of their Welsh heritage. I wish the World could take a 'leaf from their book' and be so proud of life. The whole trip was magical and amazing. Our group was wonderful. Isaias was SO knowledgeable and we could feel how much he loved Patagonia and the Andes. We plan to meet up together soon! Nigel Parry was non-Welsh Speaking but joined in with fun and warmth. I - Caroline, began to 'think' in Welsh! and wanted to speak to Nigel in Welsh also!! I MISS Y WLADFA!!
Nigel & Caroline Parry
Taith y Pasg, 2019
cyCymraeg