Diolch / Thankyou

Mae Teithiau Tango wedi cau ei ddrysau. Oherwydd effeithiau COVID19 ar y sector teithio rhyngwladol yn anffodus roedd yn amhosib i ni barhau. Hoffem ddiolch i'n holl gwsmeriaid, partneriaid a ffrindiau am eu holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Efallai nad dyma’r olaf welwch chi o Aled ac Angeles lle mae teithiau i Batagonia mewn golwg, ond am y tro mae’n hwyl fawr. ---------------------------------------------------- Teithiau Tango has closed it doors. Due to the effects of COVID19 on the international travel sector unfortunately it was impossible for us to continue. We would like to thank all our customers, partners and friends for all their support during this difficult time. This may not be the last you see of Aled & Angeles where tours to Patagonia is in mind, but for now it is a goodbye.