Welsh Patagonia Group Tours – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close

Teithiau Grŵp

Nid ydym yn trefnu gwyliau i'r Wladfa ! Mae ein teithiau unwaith mewn oes, yn brofiadau bythgofiadwy ac emosiynol!

Teithiau Grŵp

Mae ein teithiau grŵp i'r Wladfa yn amrywio o 8 o bobl i oddeutu 40. Trefnir pob taith o amgylch digwyddiad arbennig ym Mhatagonia Cymru ee Eisteddfod. Rydyn ni'n sicrhau bod pawb yn cael profiad bythgofiadwy, gan ddysgu am hanes, diwylliant ac elfen bwysicaf unrhyw daith, gan gwrdd â'r bobl leol.

Profiadau Lleol

Beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n rhoi grŵp o bobl ar daith o amgylch y Wladfa mewn ystafell gyda rhai Archentwyr o dras Gymreig? Beth sy'n digwydd yw eich bod chi'n dod o hyd i grŵp o bobl sy'n ffrindiau ar unwaith, sy'n dod o hyd i gymaint cymaint o bethau cyffredin, rhai cysylltiadau newydd ac wrth gwrs rhywfaint o ganu. 

ESTYNIADAU

Os nad yw taith i Batagonia yn ddigon i chi, pam nad ydych chi'n ymweld â rhai lleoedd anhygoel eraill yn Ne America? Mae ein estyniad taith i Raeadrau Iguazú a Rio de Janeiro yn hynod boblogaidd, yn ogystal ag ymweld â Rhewlif Perito Moreno syfrdanol neu ranbarth gwin Mendoza. A dweud y gwir, unrhyw le yn Ne America!

Hidlydd Gwyliau

Geiriau Allweddol

Dyddiad Gadael

Categoriau Teithiau

(1) (1) (4) More (3)

Hyd

Diwrnod Diwrnod

Eich cyllideb

£ £

Rating

5 0 0 0 0
Trefnu yn ôl:
Gweld fel: Dangos 5 canlyniad
£4,595 Tour list image

Welsh Patagonia Easter Tour

0 adolygiad(au) , ,
Our classic “Easter in Welsh Patagonia” tour allows you the chance to visit both sides of the Paith in Welsh Patagonia, beginning in ...
15 diwrnod
3ydd Ebrill 2020
Argaeledd: FULL & CLOSED
£4,495 Tour list image

Eisteddfod Trevelin Tour

0 adolygiad(au)
Only 5 Places remaining! Our new-and-improved Welsh Patagonian, Trevelin Eisteddfod tour has everything you could possibly want for a ...
15 diwrnod
23rd April 2020
Argaeledd: 5
£4,750 £4,500 Tour list image

Taith Gaucho Cymreig

0 adolygiad(au) ,
Ystyrier cig eidion yr Ariannin gyda’r gorau yn y byd, a phwy sy'n well na Alejandro Jones o Drevelin i ddangos bywyd amaethyddol ynghyd...
15 diwrnod
Argaeledd: 20
£4,895 Tour list image

Eisteddfod y Wladfa

0 adolygiad(au)
Teithiwch i'r Wlafa yn ystod y gaeaf nesaf a mwynhewch ddiwrnodau cynnes, treftadaeth groesawgar Gymreig a rhywbeth y bydd pob...
15 diwrnod
Argaeledd: 20
£4,895 Tour list image

Taith Penblwydd Trevelin

0 adolygiad(au) ,
November 2020 Departure
15 diwrnod
Argaeledd: 30
cyCymraeg