Patagonia – The heart of Wales in the deep south of Latin America – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close
The beautiful views of Chubut

Patagonia – Calon Cymru yn ddwfn yn Ne America Ladin

Patagonia – Calon Cymru yn ddwfn yn Ne America Ladin

The beautiful views of Chubut ,

Bydd ein cyfres newydd o blogiau yn archwilio De America a phopeth sydd gan Teithiau Tango i’w gynnig fel y trefnydd teithiau premiwm i’r Wladfa a Batagonia. 

Rydym yn fwy na gweithredwyr gwyliau i’r Wladfa, os archebwch gyda ni, fel grŵp, neu ar gyfer taith breifat, gallwch fwynhau’ch teithio gydag arweinwyr angerddol sy’n gyffrous i rannu eu hanes a’u diwylliant â’u cefndryd Cymraeg.

Mae Patagonia yn eistedd ar ddiwedd y byd, yn syfrdanol, yn arw ac yn anghysbell. Mae’n wlad o ddau hanner, yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol.

Mae ardal Orllewinol Patagonia yn eistedd ar diriogaeth Chile, tra bod Dwyrain Patagonia yn perthyn i’r Ariannin. Mae blaen deheuol yr ardal wedi’i leoli llai na 500 milltir o Gyfandir yr Antarctig a dyma’r man gadael ar gyfer mordeithiau Antarctig. Mae’r gair ‘Patagonia’ yn golygu ‘traed mawr’ – mae’n nod i’r llwythau cynfrodorol a oedd yn berchen ar y tiroedd, a oedd yn adnabyddus am eu taldra a’u traed mawr (er efallai mai dim ond bod eu traed wedi’u lapio mewn croen anifeiliaid oedd yr hyn a oedd yn gwneud iddyn nhw edrych yn fwy!)

Stori’r Wladfa

Mae’r Wladfa yn eistedd ar ochr Yr Ariannin o’r Andes. Pleidleisiodd y Cymry i aros yn rhan o’r Ariannin ym 1902 yn ystod y Plebicito – y bleidlais. (neu’r swnio tebyg ‘ple defnyddiwr’ yn Gymraeg)

Erbyn hyn mae tua 5,000 o bobl yn yr Ariannin yn siarad Cymraeg ac mae llawer o’r rhain wedi’u crynhoi mewn ardal o Batagonia o’r enw Talaith Chubut.

Mae’r stori’n mynd fel hyn.

Ar yr 28ain o Fai 1865, aeth 153 o ymfudwyr o Gymru allan ar daith hir o Lerpwl i Batagonia ar fwrdd y clipiwr te ‘Mimosa’.th of May 1865, 153 Welsh emigrants set out on a long journey from Liverpool to Patagonia aboard the tea clipper ‘Mimosa’. 

Roedd y daith yn hir ac yn anodd. Roedd bwyd a bwrdd yn wael, ac roedd afiechyd yn gymaint o broblem nes i gapten y llong orchymyn i bob menyw i eillio ei wallt i atal mwy o salwch. Ond bendithiwyd y daith gyda thywydd da ac erbyn yr 28ain o Orffennaf, roedd y Mimosa wedi cyrraedd daear ym Mhatagonia. Mewn cyferbyniad llwyr â straeon aneddiadau Americanaidd eraill, bu Indiaid Tehuelche brodorol yr ardal yn gweithio ochr yn ochr â’u cymdogion newydd, gan eu dysgu sut i oroesi ar yr adnoddau prin a gynhyrchodd yr ardal.

Darganfod Patagonia

Talodd gwaith caled a diwydrwydd yr ymsefydlwyr cynnar ar ei ganfed ac mae’r gymuned Gymreig ym Mhatagonia yn ffynnu hyd heddiw.

Mae’n cymryd llai na diwrnod i gyrraedd Puerto Madryn, yn hytrach na’r ddau fis a gymerodd i’n cyndadau. Mae’n deimlad gwirioneddol hudolus i hedfan 8,000 milltir o adref a chael siarad â dieithriaid yn eich mamiaith (gyda bach o Sbaeneg yn y cymysgedd, er yng Nghymru efallai base’n geiriau Saesneg!)

Mae’n deimlad sy’n wir gysylltu chi gyda’r sail o’r hyn y byddai’r ymfudwyr wedi’i brofi a’i gyflawni yn ystod dyddiau cynnar yr anheddiad.

Wrth gwrs, tra’ch bod chi ym Mhatagonia mae yna llwyth o lefydd i’w ddarganfod ar wahân i linellau gyfarwydd y capeli a phensaernïaeth gartrefol Trelew, Gaiman, Dolavon ac Esquel (i enwi dim ond rhai).

Teithiwch i lynnoedd glas, rhewlifoedd mintys gwydrog, Yr Andes ac afonydd eang. Ymwelwch â dinasoedd pylslyd bywiog, archwilio ogofâu a gwrando ar fythau a chwedlau De America.

Mae ardaloedd llynnoedd Chile ac Ariannin yn ffurfio ardal enfawr sy’n cynnwys mynyddoedd a eira gwyn yr Andes, fforestydd glaw lysh, anialwch iâ anghredadwy a hyd yn oed llosgfynyddoedd.

Mae Gwarchodfa Biosffer Azul ar arfordir y Dwyrain yn gartref i safleoedd archeolegol a paleontolegol pwysig.

Mae Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, Peninsula Valdes, yn Nhalaith Chubut ger Puerto Madryn – lle glaniodd yr ymsefydlwyr cyntaf o Gymru.

Mae’r ardal yn cynnwys gwastadeddau llaid helaeth, traethau syfrdanol, twyni tywod, ac ynysoedd bach, ochr yn ochr â choedwig careged.

Mae’n gartref i rai o’r lleoedd bridio pwysicaf ar y blaned ac mae ganddo’r nythfa fwyaf o bengwiniaid Magellanic ar y ddaear!

Yn y de gwyllt, fe welwch Barc Cenedlaethol Los Glaciares, Tierra del Fuego, Aysen, Cape Horn enwog a Ushuaia dramatig, gwyntog – diwedd y byd a dechrau’r Antarctig.

Eich Antur ym Mhatagonia

Wrth ddewis arbenigwr fel Teithiau Tango i gynllunio’ch taith freuddwydiol i Batagonia rydych chi’n dewis cwmni sy’n adnabod y llefydd gorau i fynd. Rydym ni’n gwybod yr amseroedd gorau (a gwaethaf!) i ymweld â’r prif olygfeydd a gallwn gynnig cyngor ar deithiau a llefydd oddi ar y trac a fydd yn synnu’ch ffrindiau a’ch teulu wrth i chi glanio adref!

Rydym hefyd yn siarad Sbaeneg, felly gallwch ymlacio gan wybod bod eich holl gynlluniau teithio mewn dwylo arbenigol.

Rydym yn cynnig mwy na ffenestr i Batagonia – bydd ein harbenigwyr teithio yn agor drws lle gallwch brofi bwyd, cân a thraddodiadau ein cefndryd Y Wladfa, gan roi mewnwelediad ingol i chi o hanes cyfoethog ein gorffennol a helpu chi i greu atgofion i bara oes. 

Os nad ydych eisoes wedi clywed digon i ddechrau cynllunio eich taith eich hun o oes, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ôl ac yn dilyn ein cyfres blogiau wrth i ni adeiladu’r portffolio perffaith o anturiaethau yn America Ladin.

Leave a reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

cyCymraeg