5 Reasons why Iguazú Falls needs to be on your bucket list – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

5 Rheswm pam mae angen i Iguazú Falls bod ar eich rhestr bwced

5 Rheswm pam mae angen i Iguazú Falls bod ar eich rhestr bwced

Blog thumbnail , ,

Yma yn Deithiau Tango rydym ni am arddangos prydferthwch America Ladin gyda gweddill y byd. O’r anialwch lliwgar diffrwyth a chopaon yr Andes i’r fforestydd glaw cyfoethog mae’r Ariannin yn wlad cyferbyniadau, harddwch naturiol, a golygfeydd godidog.

Os oes unman yn y byd y gallem eich cynghori i roed ar eich rhestr bwced, Rhaeadr Iguazú yw’r un. 

Dŵr yn rhuo cyn belled ag y gall weld. Mae taith i Iguazú yn gyffrous, yn llethol ac yn gofiadwy.

Iguassu yn Saesneg, Iguaçu yn Portugese, neu yn y Sbaeneg y sillafiad mwyaf poblogaidd Iguazú; Ni fydd yn eich synnu bod Iguazú yn meddwl “dŵr mawr” yn iaith yr Guarani, Indiaid sy’n frodorol i’r ardal.

Dyma 5 rheswm i gynnwys Rhaeadrau Iguazú ar eich list bwced ac ar eich taith i America Ladin.


1. Mae’n un o’r 7 Rhyfeddod Newydd Natur (New7Wonders)

Daeth Rhaeadrau Iguazú yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn 1984. Yn 2011, fe’i dewiswyd fel enillydd cystadleuaeth ‘New7Wonders of Nature’ pam bu dros 600 miliwn o bobl yn cymryd rhan yn ymgyrch bleidleisio fyd-eang gyntaf y Byd. Dyma’r unig raeadr i wneud y rhestr!

Mae dros 1 miliwn o bobl yn mynychu i Iguazú pob blwyddyn. Gallwn ni eich helpu chi i gynllunio eich amser ac amseri eich taith fel eich bod yn ymweld ar raeadrau yn yr amserau tawelaf.


2. Adeiladu cysylltiad agos â natur.

Tra bod Niagara Falls, y brawd bach, wedi’i amgylchynu gan gasinos, motels, bwyty sy’n cylchdroi a hyd yn oed Starbucks – mae Iguazú wedi’i amgylchynu gan…natur. Mae Parc Cenedlaethol Rhaeadr Iguazú yn gorchuddio dros 250 milltir sgwâr o fforest law warchodedig. Mae hyn yn golygu bod y fflora a’r ffawna lleol – tua 2,000 o rywogaethau planhigion, tua 400 o rywogaethau adar, 80 math o famaliaid a chreaduriaid di-ri eraill – yn rhydd i ffynnu ac i dyfu.

Mae Parc Iguazú yn eistedd rhwng Brasil a’r Ariannin a dim ond taith fer yw hi i gael safbwynt amgen o’r cwympiadau o ochr Brasil. Nid ydym yn rhagfarnllyd pan ddywedwn mai ochr yr Ariannin sydd orau – mae 2/3 o’r rhaeadrau’n cwympo yno. Nid yw’n anghyffredin dod ar draws twcaniaid lliwgar, mwncïod neu hyd yn oed jaguar ar eich ffordd i’r rhaeadrau.

Iguazú Waterfalls on the border of Argentina & Brazil


3. Rhyfeddwch ar “Wddf y Diafol”

Mae’n anodd dod dros maint y wal enfawr yma o ddŵr; Mae 62,000 troedfedd giwbig o ddŵr yn llifo dros yr ymyl, bob eiliad. Mae’n bosib mynd â chwch jet i gymryd cip agos o bwll ‘Garganta del Diablo’ o waelod un o’r cwympiadau mwyaf.

Yn llythrennol, Garganta del Diablo yw cawod fwyaf y byd. Byddwch yn gwlychu. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ei oeraf yn ystod Mehefin a Gorffennaf, 17 gradd yw’r tymheredd isaf yn Iguazú, ac mae’r dŵr yn llugoer, felly dewch â newid dillad gôt law neu poncho yn eich bag (gwrth-ddŵr) a byddwch chi’n iawn!

Mae’n hollol bosibl treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio’r rhaeadrau heb hyd yn oed sylwi ar yr amser yn mynd heibio.


4. Noson i’w gofio

Mae’n hollol amhosibl disgrifio’r Rhaeadr Iguazú mewn ffordd sy’n wirioneddol arddangos ei harddwch. Maent yn syfrdanol o hyfryd i’w weld. Ond mae yna gyfrinach gudd gan Iguazú, un a fydd yn sicr sgwrs eich taith pan ddychwelwch adref.

Taith o amgylch y Rhaeadr dan olau’r lleuad. Mae pob nos a phob ymadawiad yn unigryw, wrth i chi cael y cyfle i brofi hud a rhyfeddod y cwympiadau’n rhuo gyda’r nos.

Mae’r arogleuon a’r golygfeydd yn hollol wahanol wedyn, a dŵr y rhaeadru wedi’i oleuo gan lewyrch annaearol. Os yw’r amodau’n iawn, efallai y byddwch hyd yn oed yn cipio’r Llwybr Llaethog deheuol a’r Cymylau Magellanic yn erbyn cefndir y dŵr yn rhuthro dan ganopi trwchus y fforest law.

Oes unman yn swnio’n well na hynny?

Iguazú Waterfalls tours
Iguazú Waterfalls tours – The Gran Aventura (Great Adventure) Activity!


5. Mae gan Iguazú hygyrchedd wych.

Mae 90% o Barc Iguazú, gan gynnwys yr holl lwybrau cerdded a golygfannau, yn hygyrch i unrhyw un ag anabledd, gan roi cyfle i bawb wneud cysylltiad personol â’r amgylchedd naturiol anhygoel a phrofi’r wefr o groesi’r jyngl a hud pasio trwy’r enfys o liwiau yn y niwl. Gallwn drefnu cadair olwyn gydag olwynion sy’n ddigon mawr i symud o gwmpas holl draciau a thiroedd y Rhaeadr os fynnwch – cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. Mae miliwn o resymau i ymweld ag America Ladin a’r Ariannin. Rydym yn ailwampio ein blog i rannu cymaint ag y gallwn gyda chi. Os nad ydych chi wedi cael y cyfle, gwnewch yn siŵr i ddarllen ein post olaf ar Uchafbwyntiau’r Ariannin!

Mae ein tîm teithio yn arbenigwyr sy’n gallu teilwra teithiau preifat i weddu i’ch cyllideb a’ch diddordebau…fel eich bod chi’n cael y gorau glas o’ch profiad taith. Mae ein teithiau grŵp bach yn gyfeillgar, yn hudolus a dim ond 16 o deithwyr sy’n cael teithio gyda ni ar y tro…fel eich bod chi’n yn derbyn gofal arbennig a chael y cyfle i wneud ffrindiau newydd.

Trefnir ein gweithgareddau gan bobl leol…fel eich bod yn cael pob cyfle i gael mewnwelediad agosaoch at y wlad anhygoel hon. Mae ein harweinwyr teithiau gwych yn rhugl mewn Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg … fel bod gennych y profiad llawnaf posibl. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dewis eich antur. Ble bydd eich taith nesaf yn mynd â chi?

Leave a reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

cyCymraeg