About Us – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close

Amdano Ni

Aled ac Angeles ydym ni, ni yw perchnogion Teithiau Tango, Aberystwyth. Rydym yn byw yn lleol , yn Aberystwyth. Mae Aled o Langwyryfon yn wreiddiol a minnau (Angeles) o Ogledd yr Ariannin. Fe wnaethon ni gwrdd yn yr Ariannin - roeddwn i'n gorffen fy astudiaethau i fod yn gyfreithwraig yn Rosario ac roedd Aled yn teithio yn yr Ariannin yn ogystal â chyflawni breuddwyd oes o fynd i Batagonia.

Dair blynedd yn ddiweddarach, fe briodon ni a symud i fyw i Aberystwyth. Ar gyfer ein priodas, daeth 36 o Gymry i ddathlu gyda ni yn yr Ariannin, ac ar gyfer ein mis mêl, fe drefnon ni iddyn nhw i gyd fynd i Batagonia gyda ni i brofi'r diwylliant Cymreig byrlymus yno. Roeddem yn teimlo ein bod wedi ein hysbrydoli gan yr Archentwyr Cymreig a roddodd y gorau i weithio'r tir diffaith flynyddoedd yn ôl - 8000 o filltiroedd o adref – ac yr ymdrechodd i gadw eu hiaith a'u diwylliant Cymreig yn fyw. Roeddwn am i’n ffrindiau i’w brofi drostynt eu hunain. Cawsom gymaint o hwyl yn trefnu'r gwyliau hyn nes i ni benderfynu cymryd y cam nesaf - i greu busnes teuluol yn cyfuno ein cariad at y Wladfa Gymreig, ein hangerdd dros Gymru, ein mwynhad o gynllunio gwyliau a'n harbenigedd Cymreig ac Archentaidd i drefnu teithiau grŵp i’r rhan anhygoel hon o'r byd.

Felly, yn 2009, fe sefydlon ni Teithiau Tango, gan weithio o gartref. Y flwyddyn honno, gwnaethom hefyd groesawu ein merch, Mari i’r byd. Wrth i'n busnes dyfu, symudwyd i swyddfa yn Aberystwyth a dechrau ehangu i gynnig teithiau grŵp i rannau eraill o’r America Ladin. Cyrhaeddodd yr efeilliaid, Iago ac Ioan yn 2012 i gwblhau ein teulu. Mae Aled yn siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg. Rwy'n siarad Sbaeneg a Saesneg ac yn dysgu Cymraeg, felly yn ein cartref prysur iawn gallwch glywed cymysgedd o Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg yn cael ei siarad ar unrhyw adeg!

Dathlu 10 Mlynedd

Eleni, rydym yn falch iawn o ddathlu 10 mlynedd o'n busnes teuluol Teithiau Tango - 10 mlynedd o drefnu gwyliau llwyddiannus i gannoedd o deithwyr hapus sydd wedi cael croeso eithriadol o gynnes gan ein ffrindiau ym Mhatagonia. Rydym yn bartneriaid i Brosiect Offerynnau Patagonia ac wedi cefnogi datblygiad yr iaith Gymraeg yn y Wladfa drwy ariannu athrawon i addysgu yn Ysgol Gymraeg y Gaiman a thrwy feithrin cysylltiadau rhwng ysgolion, cymdeithasau a phrifysgolion ym Mhatagonia a Chymru.th Yn ystod yr amser hwn rydym wedi gweld nifer o newidiadau ym Mhatagonia hefyd - dathlodd Ysgol yr Hendre, Trelew ei phen-blwydd yn 10 oed ym mis Mawrth 2016 gyda'r nifer o ddisgyblion yn codi o bump yn 2006, i bron i 90 heddiw. Rydym yn gweld mwy a mwy o bobl yr Ariannin sy'n hollol rhugl yn y Gymraeg. Agorodd Ysgol Gymraeg y Gaiman ei drysau fel ysgol ddwyieithog yn 2015. Yn dilyn ymdrech rhagorol gan y gymuned Gymraeg yn rhanbarth yr Andes, mae ysgol ddwyieithog Ysgol y Cwm wedi ei hadeiladu a'i hagor yn 2016, yn Nhrevelin.

Wrth i ni ddathlu 10 mlynedd, edrychwn ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o ddarparu gwasanaeth, gwybodaeth ac arbenigedd rhagorol i’n cwsmeriaid wrth drefnu teithiau llwyddiannus i Batagonia. Ac wrth wneud hynny, rhannu gyda chi'r rhan hyfryd hon o'r byd sydd mor ystyrlon i ni fel teulu o Gymry ac Archentwyr.

cyCymraeg