Teithiau Tango’s 7 wonders of Argentina – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

7 rhyfeddod yr Ariannin gyda Teithiau Tango

7 rhyfeddod yr Ariannin gyda Teithiau Tango

Blog thumbnail , ,

Chwilio am antur berffaith yn yr Ariannin? Mae Teithio Tango wedi creu rhestr o’r 7 lle gorau y mae’n rhaid i chi ymweld âg yn yr Ariannin!

Teithiau Tango yw’r arbenigwyr mewn trefnu teithiau grŵp bach, preifat a personol i’r Wladfa, oherwydd y cysylltiadau cryf rydyn ni wedi’u hadeiladu yno; ond mae gan America Ladin gymaint mwy i’w gynnig na’i hanes a cysylltiadau Cymraeg yn unig.

Mae Angeles, Gyfarwyddwr y cwmni, yn dod o’r Ariannin yn wreiddiol, felly mae ein gwreiddiau yn y cyfandir anhygoel hwn yn mynd yn llawer dyfnach.

Mae’n bosib i graddfa fawr y wlad drysu ymwelwyr y tro cyntaf, ond yn Teithiau Tango mae gennym y wybodaeth a’r arbenigedd mewnol i wneud i’ch antur yn America Ladin, neu mor llifo’n rhydd ag y dymunwch iddi wneud. fod.

Mae’r Ariannin yn un o’r gwledydd mwyaf brydferth ac ysbrydoledig yn y byd ac rydym am rannu mwy o’r wlad gyda chi. 

Treuliwch eich gwyliau gorau erioed yn marchogaeth ceffylau trwy ddyffrynnoedd gwyrddlas; gwerthfawrogi amaethyddiaeth yr Ariannin gydag ymweliad ag estancia – un o ffermydd traddodiadol De America; blaswch ychydig o gig eidion yr Ariannin (wrth gwrs!) Archwiliwch winllannoedd Mendoza (yn naturiol!) Yfwch goffi yn ‘Paris’ De America – Buenos Aires; ewch i sgïo yn un o’r 14 cyrchfan sgïo sydd wedi’u sefydlu ar asgwrn cefn yr Andes.

Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. 

Dyma ychydig o’r atyniadau rydyn ni’n meddwl y dylech chi ystyried gwneud yn rhan o’ch taith yn yr Ariannin.


Buenos Aires 

Yn syml, un o’n hoff ddinasoedd yn America Ladin. Mae’r ddinas yma yn angerddol, yn lliwgar, yn hynod o ddiddorol – mae’n hollol debygol o America Ladin! 

Nid yw Buenos Aires byth yn cysgu, felly ein cyngor ni yw cael siesta yn y prynhawn, pryni goffi cryf, a gwnewch y gorau ohono! Nid dim ond pobl ifanc sydd yn mynd mas yn hwyr chwaith, mae gan fywyd nos BA rywbeth i bawb, o jazz a thango i fariau a chlybiau. 

Buenos Aires yw’r lle perffaith i ddal Sioe Tango syfrdanol neu i gymryd dosbarth i ddysgu’r ddawns dros eich hunan. Gall ein harweinwyr lleol arbenigol eich cyfeirio chi at arddangosiadau tango stryd fywiog hefyd – a oes gyda chi’r hyder i ymuno â nhw?


Salta and Jujuy 

Mae Salta neu Salta la Linda (Salta’r brydferth) fel y gelwir, yn ddinas wledig gyda naws Sbaenaidd cryf. Mae ei leoliad anarferol 1,152 metr uwch lefel y môr yng Ngogledd Orllewin yr Ariannin yn golygu nid yw’r ardal wedi gweld cael cymaint o fewnfudwyr Ewropeaidd â dinasoedd arall yr Ariannin dros y canrifoedd, felly mae’n cadw llawer o draddodiadau brodorol a dylanwadau diwylliannol. 

Mae fflatiau halen ysblennydd Salalta Grandes Salta a Jujuy yn edrych fel golygfa ofodol amhosib. Yn rhanbarth Jujuy mae tref Purmamaraca; dyma le byddwch chi’n dod o hyd i’r mynyddoedd lliwgar a welwch ar instagram a’r ‘Bryn 7 Lliw’. Efallai bod Mendoza yn enwog am ei win coch ond mae’r ardal yma ru’n mor enwog am ei gwin gwyn – Torrontés Riojano – byddwch yn siŵr o drio gwydraid neu ddau!

Mae fflatiau halen ysblennydd Salinas Grandes Salta a Jujuy yn olygfa i’w gweld, fel olygfa gofodol amhosib. Mae Mendoza yn enwog am ei win coch ac mae’r ardal yma yn enwog am ei gwin gwyn – Torrontés Riojano – byddwch yn siwr o drio gwydraid neu ddau ar eich taith!


Iguazú

Iguazú – ystyr “y” yw “dŵr”, ac mae “ûasú” yn golygu mawr yn Tupi-Guarani, yr iaith frodorol. Ac gyda 275 o raeadrau yn disgyn dros ardal o 1.7 milltir nid yw ‘dyfroedd mawr’ yn or-ddweud. Mae Rhaeadr Iguazu bron ddwywaith uchder a lled Rhaeadr Niagara mewn rhai rhannau. Gall ymwelwyr gamu’n hawdd rhwng yr Ariannin a Brasil i ryfeddu at y cwymp mwyaf ffyrnig, Devil’s Throat. 

Mae’n hawdd i gerdded yn agos i’r rhaeadrau ac mae’r llwybr yn cynnwys lifft panoramig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd ‘selfie’ gyda’r yr enfys barhaol sy’n arnofio lle mae 14 o’r cwympiadau yn gollwng 350 metr erchyll i’r goedwig isdrofannol o’i gwmpas. 

Ardal Llynnoedd Phatagonia a Bariloche

Wrth droed yr Andes â chapiau eira yn ardal llyn Patagonia mae dinas hynod o Ewropeaidd! Fe’i gelwir yn aml yn Swistir De America – maen nhw hyd yn oed yn gwneud siocled, sydd wir yn gystadleuwr i unrhyw beth y gall y Swistir ei gynhyrchu! Mae Bariloche yn rhan o Nahuel Huapi, Parc Cenedlaethol mwyaf Yr Ariannin. 

Trwy gydol y flwyddyn, mae twristiaid a phobl leol yn heidio i Bariloche i fwynhau’r ddinas, ac i bysgota, canŵio, beicio mynydd, paragleidio, heicio ac, wrth gwrs, i flasu’r siocled!


Mendoza

Does dim amheuaeth bod Mendoza ar eich rhestr wrth i chi ymweld â’r Ariannin. Mae Mendoza yn ddinas Sbaeneg llawn plazas gyda cherfluniau a rhaeadru, winoedd safon fyd-eang, awyr las a bwyd gwych.

“Gwlad yr haul a gwin da” fel mae gweddill y wlad yn ei galw, yw’r lleoliad perffaith i brofi’r Ariannin ddilys. Mae’r golygfeydd dros yr Andes a chefn gwlad agored mor hyfryd fel y gallai’r gwin ddod yn ail!


Ushuaia

Yr arhosfan olaf ar ddiwedd y byd. Ei Brifddinas yw Tierra del Fuego neu Wlad y Tân. Mae’n dref arw, wyntog a chyfeirir ati’n gyffredin fel y ddinas fwyaf deheuol y byd. Mae antur a hanes unigryw’r ardal yma yn hogian yn yr awyr. Mae archipelago Tierra del Fuego llawn ynysoedd – y lle perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn profiad teithio bythgofiadwy.

Mwynhewch fordaith ar hyd sianel Beagle tra edmygu’r mynyddoedd gwynion, y fjords dwfn a’r rhewlifoedd dŵr. Darganfyddwch y diwylliant diddorol a’r hanes cymhleth yn un o amgueddfeydd Ushuaia neu cymerwch beint ym mragdy mwyaf Deheuol y byd! Beth bynnag y byddwch yn ei wneud yma, gwnewch yn siŵr bod eich pasbort wedi’i stampio ar ddiwedd y byd!


Perito Moreno Glacier

Mewn gwrthwyneb i rhan fwyaf o rewlifoedd eraill y byd, mae Rhewlif Perito Moreno ym Mharc Cenedlaethol Los Glaciares dal i dyfu! Mae’r safle Treftadaeth UNESCO yma yn eithriadol glas-wyn a 19 milltir o hyd ar hyn o bryd. Mae’n edrych fel rhywbeth allan o ffilm sci-fi! 

Ymwelwch ag un o’r nifer o fannau gwylio i edmygu’r golygfeydd anhygoel; teimlwch anadl oer rhewllyd y rhewlifoedd a chlywch y caeau iâ yn crebachu ac yn cracio wrth iddynt wneud eu ffordd ar draws y drydedd warchodfa fwyaf o ddŵr croyw yn y byd.

Dyma 7 rheswm i ymweld ag America Ladin ond mae ae llwyth o bethau arall gan y wlad i’w gynnig i deithwyr sy’n chwilio am antur yn 2020.

Os nad ydych wedi cael cyfle eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen trwy ein blog diwethaf ar Batagonia – Calon Cymru yn Ne America Ladin.

Mae Teithiau Tango yn cyfuno llety gwych, bwyd rhagorol, gwybodaeth leol a phrofiadau anhygoel i arddangos ffordd wahanol o deithio ac archwilio.

Mae’n anodd peidio ag siarad am yr Ariannin a’i hatyniadau anhygoel – os hoffech ymuno â ni, cysylltwch â ni nawr – mae ein tîm cyfeillgar eisiau rhannu ein cyngor ar gyfer teithio America Ladin gyda chi!
Leave a reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

cyCymraeg